PEG

Painted Equator Gallery

Ste 532 308 návštevník

AUTOR

Andrej Smolak

akad. mal. Andrej Smolák
(1953, Humenné), maliar a galerista

Je absolventom Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove (1979) a mimoriadneho štúdia Akadémie výtvarných umení v Prahe (1989). Od roku 1993 vedie Galériu Andrej Smolák v Snine a od roku 1998 aj v Bratislave. Je laureátom viacerých ocenení za umeleckú tvorbu: Európskej ceny Franza Kafku (1988), Ceny Európskej únie umenia (2002), Svetovej ceny Salvadora Dalího (2003). Je členom – akademikom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve a je riaditeľom filiálky tejto akadémie na Slovensku.

Založil Medzinárodný výtvarný festival v Snine, ktorý každoročne realizuje od roku 1994. V roku 2004 zriadil Súkromnú základnú umeleckú školu. Od roku 2002 vedie Nadáciu ART.EAST za účelom podpory výtvarného umenia. Zrealizoval niekoľko medzinárodných projektov podporovaných z fondov Európskej únie a Nórskeho finančného mechanizmu.

Je autorom a realizátorom celosvetového kultúrneho projektu Maľovaný rovník.

IDEA

Ľudia, ak chcú podporiť nejakú ideu, často vytvárajú živú reťaz. Držiac sa za ruky obklopujú celé ulice, námestia, spájajú mestá. Reťaz ľudských rúk v tomto projekte bude symbolická, bude merať 40 075 kilometrov, čo vyjadruje obvod Zeme v oblasti Rovníka a povedie cez každú krajinu na svete.

Galéria maľovaný rovník /PEG/ je celosvetový projekt, ktorého snahou je spojiť ľudí všetkých národov a vytvoriť pomyselnú reťaz ľudských rúk formou namaľovania malých obrázkov. Jeden obrázok o rozmere 20 x 20 cm, symbolizuje jeden kilometer. Cieľom projektu je nazbierať 40 075 obrázkov od vybraných osobností z celého sveta.

Vybudovaním tejto galérie dokážeme, že ľudstvo je stále schopné pozitívne myslieť, vytvárať kultúrne dedičstvo sveta a spojenými silami upevňovať priateľstvo medzi národmi, s trvalým odkazom pre budúce generácie. Projekt je univerzálnym nástrojom spoznávania a zbližovania národov rôznorodých kultúr sveta. Galéria sa stane veľkou kultúrnou atrakciou cestovného ruchu a bude jediná svojho druhu na svete. Môže byť na Slovensku alebo v ktorejkoľvek inej krajine.

Andrej Smolák
autor projektu

  • Hlavným organizátorom projektu je Galéria Andrej Smolák
  • Finančným garantom je Nadácia ART.EAST, na konto ktorej budú prichádzat všetky sponzorské a dobrovoľné finančné prostriedky
Fázy projektu:
1. ETAPA

namaľovanie a zozbieranie 40 075 obrazov

2. ETAPA

vytvorenie projektovej dokumentácie a vybudovanie novej galérie Maľovaného rovníka

3. ETAPA

otvorenie galérie Maľovaný rovník pre verejnosť, výťažok zo vstupného bude venovaný na charitatívne účely. Novootvorená galéria sa stane významnou atrakciou cestovného ruchu a bude jedinou svojho druhu na svete

map
Namaľované obrazy pochádzajú zatiaľ z týchto krajín:

časová os/timeline projektu

2004

10. septembra vznik myšlienky maľovaného rovníka
v ten istý deň namaľovala prvý obrázok thuraya al-baqsami z kuvajtu

2008

prezentácia projektu na
15. medzinárodnom výtvarnom
festivale v snine

do projetku sa zapojila
americká speváčka nicol j. mcloud

2010

k projektu sa pripojili
Institní umelci z kovačice (srbsko)
počas Medzinárodného výtvarného festivalu Snina

majster sveta v hokeji peter bondra

šachový veľmajster hikaru nakamura

2012

prvých
1 000 obrázkov
z 35 krajín sveta

3 000 plátien
je rozposlaných po svete

2017

predpoklad prvých 10 000 obrázkov

2009

prvých
100 obrázkov projektu

svojim obrazom prispel
prezident slovenskej republiky

prezentácia pegu v meste ľvov na ukrajine

2013

prezentácia a realizácia projektu
v saratovskej oblasti
v ruskej federácii

2023-2030

vybudovanie galérie maľovaný rovník

designed by werkemotion.com