Painted Equator Gallery

vysokoškolský pedagóg
"Krédom môjho života je pracovať s ľuďmi a pre ľudí. Verejne sa angažujem a celý život som sa venovala umeleckému prednesu a organizovaniu kultúrnych podujatí."

Pamätník Múzeum SNP v Banskej Bystrici

  • 2563Painted Images
  • 37512Images to paint