Painted Equator Gallery

229 Jaroslav Ivančo
učiteľ
"Vždy nechám priestor iným, aby sa realizovali, ale každý je zodpovedný za svoju sebarealizáciu, za svoj život... Aj odpustenie, úspech a pokoru."

Každý má svoj pohľad na svet

  • 2557Painted Images
  • 37518Images to paint