Painted Equator Gallery

Jarná nálada

dôchodca
"Šťastný je ten, kto z iného šťastia šťastný je sám."

Dáma v červenom klobúku

dôchodca

Zem v kvete

"Stále s úsmevom na tvári."

Víla v lese

Ženská ruka

Farebná príroda

Cesta do hôr

Rašenie jari

dôchodca
"Nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe!"

Klavírna etuda

umelec
"Nech umenie robí ľuďom radosť a zlepšuje ich estetické cítenie."

In memorian Pataki János

muzeológ
"Tridsať rokov galéria, múzeum, umelci, diela, organizovanie, otváranie, štúdium, archív a spomienky. Aj toto malé dielo pripomína jedného emblematického umelca(umelca žitia), ktorý použitím fotografie Róberta Lorincza spomína."

MRL logo

predsedníčka Ligy proti rakovine
"Spoločne za zdravie."

Poobedňajšie prestretie

knihovník
"Nič viac nedopomôže k spoznávaniu kultúry ľudí ako cestovanie."

Z hory

dôchodca
"Som človek a nič ľudské mi nie je cudzie."

Vášeň

chemik
"Nauč sa pravidlá ako profesionál, aby si ich potom mohol porušiť ako umelec."

bez názvu

dôchodca
"Ak máš akýkoľvek talent, používaj ho! 15 rokov maľujem zo záľuby. Doteraz som darovala 120 svojich obrazov."

Ulica Marka Aurélia pod Trenčianskym hradom

dôchodca

Láska k prírode

tréner
"Sloboda."

Život v oceáne

operná speváčka
"Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého človeka."

Striedanie duší čerstvo reinkarnovaných

galerista
"Veriť v Boha, platiť dane, nepodvádzať obchodných partnerov, neohovárať úspešných, ale naopak - obdivovať ich a nasledovať."

Počkaj minútu

riaditeľ

Berlínske jazero

producent
"Mladý hipster v lete pri jazere okolo Berlína."

Prázdnota

inžinier
"Spolužitie."

Šťastný príbeh

študent
"Možno to nie je o šťastnom konci. Možno to je len o príbehu."

Junior

Môj život

učiteľ
"Viera - hudba - láska - potešenie - úsmev - opojenie."

Veľké tajomstvo

primátor
"Dobro a dobre! V tom spočíva to veľké tajomstvo. Keď to pochopíš, or a sej a nechaj druhým obete."

Futbal rozdeľuje a zároveň aj spája

poslanec
"Inšpiráciou pre namaľovanie tohto obrazu bolo, že som miškolcský lokálpatriot a fanúšik DVTK. Futbal na úrovni klubov rozdeľuje, ale na úrovni národnej reprezentácie spája národ. Len Diósgyor!"

Tunel

poslanec
"Tvorba pre mňa neznamená predmet, ale hĺbku, ktorá je v nej."

Zlatá vyhliadková veža na nebesky modrom nebi

architekt
"Pre mňa Miskolčana, hlavného architekta mesta, pre mňa je Miskolc stredom sveta. Stredom Miskolca je Avašská vyhliadka. Vo svete je len jeden bod, ktorý znázorňuje zlatá vyhliadka na nebesky modrom nebi."

Otvorené brány mesta hudby

hudobník
"Som hudobník. Gitarista, skladateľ. Hudba je taký mystický jazyk, ktorý hlasmi dokáže vyjadriť všetky city, stavy, nálady. Toto nadanie je skutočný zázrak a zároveň aj veľká zodpovednosť, lebo hudobník môže ovplyvňovať ľudskú dušu. Ja by som chcel viesť ľudí ku šťastiu!"

Vlčie maky

riaditeľ

Šťastie

riaditeľ
"Svet je pestrý a v ňom je najkrajší úprimný smiech detí!"

Prijatie

učiteľ
"Som herečka a pedagogička. Obe povolania sú prekrásne, ale náročné. Úspechov i neúspechov (prehier) bolo v uplynulom desaťročí dostatok. Dávno by som to bola už vzdala, ak by som nemala dcéru, ktorá napĺňa môj život skutočným citom a dáva mu zmysel."

Nekonečno

konateľka kultúrneho centra
"V Miskolci som sa narodila, tu žijem 45 rokov. Moja láska k mestu ovplyvňuje moju prácu, aj môj každodenný život. Vzdelaním som ekonómka, ale nežijem v očarení čísel, neverím na šťastie z hmotných majetkov. Úplnosť životu dáva viera a umenie. Mojim poslaním je, aby som svoje vedomosti a cit odovzdala ľuďom. Som šťastná, že to môžem urobiť nielen v osobnom živote, ale aj v práci."

Milujem Miskolc

prednosta mesta
"Ak Miskoloc volá, prídeme, zaň aj život utratíme."

Miškolcské vlčie maky

poslanec
"Pracujem v jednom callcentre, som poslankyňa a šťastne žijem s troma deťmi. Nenarodila som sa v Miskolci, ale už v detstve patrilo mesto k mojim obľúbeným mestám. Myslím si, že mesto, ktoré ťa prijme, je tvojim domovom. Som vďačná mestu, že ma ako palócsku dievčinu prijalo."

Skaza

poslanec
"Ľudstvo napriek skúsenostiam ničí Zem. Tento proces treba spomaliť, treba ho zastaviť. Treba posilňovať ochranu prírody a je potrebná zelená politika. Nemožno Zem ďalej ničiť."

Čarovný koberec

poslanec
"V zápasení je koberec taký ako čarovný koberec. Keď to robíš dobre, môžeš na ňom odletieť kamkoľvek."

V toľkých krčmách je toľko múdrych

organizátor podujatí
"Verím v to, že každý má svoju realitu. Nechajme tieto reality, samostatné cesty a rôzne myšlienky, aby sa stretli. Tak sa nám predostrie vzrušujúci, pulzujúci, farebný svet, v ktorom sa dobre žije a dobre rozmýšľa."

Na krídlach vetra

právnik
"Nečakaj na iných, začni ty a dokonč to!"

Porozumieť

zástupca riaditeľa
"K tvorbe, k stvoreniu, k napísaniu vedeckej práce vedie cesta cez pochopenie, kde je možno najťažším priestorom súčasné umenie. Rozprávanie o tom ho predsa priblíži ku každému."

Čas

"Život sme dostali na to, aby sme sa naučili milovať. Milovať Boha a milovať človeka. To je poslaním ľudského bytia! Na to sme dostali čas."

Do farieb zaliata myšlienka

riaditeľ
"Kto dostal veľa, od toho sa veľa očakáva a komu veľa zverili, od toho veľa pýtajú späť."

Dobrým slovom uč

učiteľ
"Ak chceš budovať, formovať budúcnosť, staň sa pedagógom. Ak by si chcel dosiahnuť, aby v budúcnosti žijúci mali ľudskú tvár a dušu, tak uč ľudskú kultúru."

Sme rôzni a predsa jednotní

vysokoškolský pedagóg
"Bez umenia a kultúry možno žiť, ale neoplatí sa."

Gibbs 1875

profesor
"Prírodné vedy sú síce o atómoch, ale možno ich použiť aj na pochopenie spoločenských javov."

Kačička mandarínska

poslanec
"Vzrušenie z tvorby ma sprevádza od rána do večera, či už ide o opravu domácich spotrebičov, obrábanie vinohradu, varenia lekváru alebo o písanie, či maľovanie. Snaha o úspech a vzťah ku vtákom mi poskytli tému i radosť z tvorby."

Sila hudby

umelec
"Boh dobre vie, aký krásny je vzor, aj keď ty vidíš zatiaľ len nite. Všetko má svoj dôvod. Hudba je zázrak, ktorý spája."

Vidina

riaditeľ
"Nie pekne stavané domy s peknými strechami, nie dobre murované kamenné steny a cesty tvoria mesto, nie lodenice, ale občania, ktorí tým, čo je, môžu v ňom žiť."

Adventná električka v Miskolci

zástupca primátora
"... a budeme jeden cieľ a jedna vôľa: voda tečie, kameň ostáva, kameň ostáva."
  • 2701Namaľovaných obrazov
  • 37374obrazov zostáva namaľovať