Painted Equator Gallery

208 Stanislav Kollárik
umelec
"Dobrá výtvarná tvorba je v prvom rade duchovná činnosť s predpokladom neustáleho odborného vzdelávania a hľadania."

Anjel

  • 2692Namaľovaných obrazov
  • 37383obrazov zostáva namaľovať