Painted Equator Gallery

223 Joseph R. Sheppherd
spisovateľ
"Najvýznamnejšou realitou ľudskej existencie je jej kultúrna a sociálna rozmanitosť. Ľudskú skúsenosť nemožno definovať žiadnymi inými prostriedkami ako jej úžasnou zložitosťou. Keby nebola veľká rozmanitosť, strom ľudského života by bol neplodný. To, čo nás spája v jednote, musí túto rozmanitosť poznať a prijať."

Unity in Diversity

  • 2692Namaľovaných obrazov
  • 37383obrazov zostáva namaľovať