Painted Equator Gallery

Polykryštál - kov

vedecký pracovník
"Odmenou za moju pomoc druhému je pre mňa jeho úsmev a spokojnosť."

Adventná električka v Miskolci

zástupca primátora
"... a budeme jeden cieľ a jedna vôľa: voda tečie, kameň ostáva, kameň ostáva."

Vidina

riaditeľ
"Nie pekne stavané domy s peknými strechami, nie dobre murované kamenné steny a cesty tvoria mesto, nie lodenice, ale občania, ktorí tým, čo je, môžu v ňom žiť."

Sila hudby

umelec
"Boh dobre vie, aký krásny je vzor, aj keď ty vidíš zatiaľ len nite. Všetko má svoj dôvod. Hudba je zázrak, ktorý spája."

Kačička mandarínska

poslanec
"Vzrušenie z tvorby ma sprevádza od rána do večera, či už ide o opravu domácich spotrebičov, obrábanie vinohradu, varenia lekváru alebo o písanie, či maľovanie. Snaha o úspech a vzťah ku vtákom mi poskytli tému i radosť z tvorby."

Gibbs 1875

profesor
"Prírodné vedy sú síce o atómoch, ale možno ich použiť aj na pochopenie spoločenských javov."

Sme rôzni a predsa jednotní

vysokoškolský pedagóg
"Bez umenia a kultúry možno žiť, ale neoplatí sa."

Dobrým slovom uč

učiteľ
"Ak chceš budovať, formovať budúcnosť, staň sa pedagógom. Ak by si chcel dosiahnuť, aby v budúcnosti žijúci mali ľudskú tvár a dušu, tak uč ľudskú kultúru."

Do farieb zaliata myšlienka

riaditeľ
"Kto dostal veľa, od toho sa veľa očakáva a komu veľa zverili, od toho veľa pýtajú späť."

Čas

"Život sme dostali na to, aby sme sa naučili milovať. Milovať Boha a milovať človeka. To je poslaním ľudského bytia! Na to sme dostali čas."

Porozumieť

zástupca riaditeľa
"K tvorbe, k stvoreniu, k napísaniu vedeckej práce vedie cesta cez pochopenie, kde je možno najťažším priestorom súčasné umenie. Rozprávanie o tom ho predsa priblíži ku každému."

Na krídlach vetra

právnik
"Nečakaj na iných, začni ty a dokonč to!"

V toľkých krčmách je toľko múdrych

organizátor podujatí
"Verím v to, že každý má svoju realitu. Nechajme tieto reality, samostatné cesty a rôzne myšlienky, aby sa stretli. Tak sa nám predostrie vzrušujúci, pulzujúci, farebný svet, v ktorom sa dobre žije a dobre rozmýšľa."

Čarovný koberec

poslanec
"V zápasení je koberec taký ako čarovný koberec. Keď to robíš dobre, môžeš na ňom odletieť kamkoľvek."

Skaza

poslanec
"Ľudstvo napriek skúsenostiam ničí Zem. Tento proces treba spomaliť, treba ho zastaviť. Treba posilňovať ochranu prírody a je potrebná zelená politika. Nemožno Zem ďalej ničiť."

Miškolcské vlčie maky

poslanec
"Pracujem v jednom callcentre, som poslankyňa a šťastne žijem s troma deťmi. Nenarodila som sa v Miskolci, ale už v detstve patrilo mesto k mojim obľúbeným mestám. Myslím si, že mesto, ktoré ťa prijme, je tvojim domovom. Som vďačná mestu, že ma ako palócsku dievčinu prijalo."

Milujem Miskolc

prednosta mesta
"Ak Miskoloc volá, prídeme, zaň aj život utratíme."

Nekonečno

konateľka kultúrneho centra
"V Miskolci som sa narodila, tu žijem 45 rokov. Moja láska k mestu ovplyvňuje moju prácu, aj môj každodenný život. Vzdelaním som ekonómka, ale nežijem v očarení čísel, neverím na šťastie z hmotných majetkov. Úplnosť životu dáva viera a umenie. Mojim poslaním je, aby som svoje vedomosti a cit odovzdala ľuďom. Som šťastná, že to môžem urobiť nielen v osobnom živote, ale aj v práci."

Prijatie

učiteľ
"Som herečka a pedagogička. Obe povolania sú prekrásne, ale náročné. Úspechov i neúspechov (prehier) bolo v uplynulom desaťročí dostatok. Dávno by som to bola už vzdala, ak by som nemala dcéru, ktorá napĺňa môj život skutočným citom a dáva mu zmysel."

Šťastie

riaditeľ
"Svet je pestrý a v ňom je najkrajší úprimný smiech detí!"

Vlčie maky

riaditeľ

Otvorené brány mesta hudby

hudobník
"Som hudobník. Gitarista, skladateľ. Hudba je taký mystický jazyk, ktorý hlasmi dokáže vyjadriť všetky city, stavy, nálady. Toto nadanie je skutočný zázrak a zároveň aj veľká zodpovednosť, lebo hudobník môže ovplyvňovať ľudskú dušu. Ja by som chcel viesť ľudí ku šťastiu!"

Zlatá vyhliadková veža na nebesky modrom nebi

architekt
"Pre mňa Miskolčana, hlavného architekta mesta, pre mňa je Miskolc stredom sveta. Stredom Miskolca je Avašská vyhliadka. Vo svete je len jeden bod, ktorý znázorňuje zlatá vyhliadka na nebesky modrom nebi."

Tunel

poslanec
"Tvorba pre mňa neznamená predmet, ale hĺbku, ktorá je v nej."

Futbal rozdeľuje a zároveň aj spája

poslanec
"Inšpiráciou pre namaľovanie tohto obrazu bolo, že som miškolcský lokálpatriot a fanúšik DVTK. Futbal na úrovni klubov rozdeľuje, ale na úrovni národnej reprezentácie spája národ. Len Diósgyor!"

Veľké tajomstvo

primátor
"Dobro a dobre! V tom spočíva to veľké tajomstvo. Keď to pochopíš, or a sej a nechaj druhým obete."

Môj život

učiteľ
"Viera - hudba - láska - potešenie - úsmev - opojenie."

Junior

Šťastný príbeh

študent
"Možno to nie je o šťastnom konci. Možno to je len o príbehu."

Prázdnota

inžinier
"Spolužitie."

Berlínske jazero

producent
"Mladý hipster v lete pri jazere okolo Berlína."

Počkaj minútu

riaditeľ

Striedanie duší čerstvo reinkarnovaných

galerista
"Veriť v Boha, platiť dane, nepodvádzať obchodných partnerov, neohovárať úspešných, ale naopak - obdivovať ich a nasledovať."

Život v oceáne

operná speváčka
"Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého človeka."

Láska k prírode

tréner
"Sloboda."

Ulica Marka Aurélia pod Trenčianskym hradom

dôchodca

bez názvu

dôchodca
"Ak máš akýkoľvek talent, používaj ho! 15 rokov maľujem zo záľuby. Doteraz som darovala 120 svojich obrazov."

Vášeň

chemik
"Nauč sa pravidlá ako profesionál, aby si ich potom mohol porušiť ako umelec."

Z hory

dôchodca
"Som človek a nič ľudské mi nie je cudzie."

Poobedňajšie prestretie

knihovník
"Nič viac nedopomôže k spoznávaniu kultúry ľudí ako cestovanie."

MRL logo

predsedníčka Ligy proti rakovine
"Spoločne za zdravie."

In memorian Pataki János

muzeológ
"Tridsať rokov galéria, múzeum, umelci, diela, organizovanie, otváranie, štúdium, archív a spomienky. Aj toto malé dielo pripomína jedného emblematického umelca(umelca žitia), ktorý použitím fotografie Róberta Lorincza spomína."

Klavírna etuda

umelec
"Nech umenie robí ľuďom radosť a zlepšuje ich estetické cítenie."

Rašenie jari

dôchodca
"Nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe!"

Cesta do hôr

Farebná príroda

Ženská ruka

Víla v lese

Zem v kvete

"Stále s úsmevom na tvári."

Dáma v červenom klobúku

dôchodca
  • 2701Namaľovaných obrazov
  • 37374obrazov zostáva namaľovať