Painted Equator Gallery

AUTOR

Andrej Smolák

akad. mal. Andrej Smolák
(1953, Humenné), maliar a galerista

Je absolventom Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove (1979) a mimoriadneho štúdia Akadémie výtvarných umení v Prahe (1989). Od roku 1993 vedie Galériu Andrej Smolák v Snine a od roku 1998 aj v Bratislave. Je laureátom viacerých ocenení za umeleckú tvorbu: Európskej ceny Franza Kafku (1988), Ceny Európskej únie umenia (2002), Svetovej ceny Salvadora Dalího (2003). Je členom – akademikom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve a je riaditeľom filiálky tejto akadémie na Slovensku.

Založil Medzinárodný výtvarný festival v Snine, ktorý každoročne realizuje od roku 1994. V roku 2004 zriadil Súkromnú základnú umeleckú školu. Od roku 2002 vedie Nadáciu ART.EAST za účelom podpory výtvarného umenia. Zrealizoval niekoľko medzinárodných projektov podporovaných z fondov Európskej únie a Nórskeho finančného mechanizmu.

Je autorom a realizátorom celosvetového kultúrneho projektu Maľovaný rovník.

IDEA

Ľudia, ak chcú podporiť nejakú ideu, často vytvárajú živú reťaz. Držiac sa za ruky obklopujú celé ulice, námestia, spájajú mestá. Reťaz ľudských rúk v tomto projekte bude symbolická, bude merať 40 075 kilometrov, čo vyjadruje obvod Zeme v oblasti Rovníka a povedie cez každú krajinu na svete.

Galéria maľovaný rovník /PEG/ je celosvetový projekt, ktorého snahou je spojiť ľudí všetkých národov a vytvoriť pomyselnú reťaz ľudských rúk formou namaľovania malých obrázkov. Jeden obrázok o rozmere 20 x 20 cm, symbolizuje jeden kilometer. Cieľom projektu je nazbierať 40 075 obrázkov od vybraných osobností z celého sveta.

Vybudovaním tejto galérie dokážeme, že ľudstvo je stále schopné pozitívne myslieť, vytvárať kultúrne dedičstvo sveta a spojenými silami upevňovať priateľstvo medzi národmi, s trvalým odkazom pre budúce generácie. Projekt je univerzálnym nástrojom spoznávania a zbližovania národov rôznorodých kultúr sveta. Galéria sa stane veľkou kultúrnou atrakciou cestovného ruchu a bude jediná svojho druhu na svete. Môže byť na Slovensku alebo v ktorejkoľvek inej krajine.

Andrej Smolák
autor projektu

  • Hlavným organizátorom projektu je Galéria Andrej Smolák
  • Finančným garantom je Nadácia ART.EAST, na konto ktorej budú prichádzat všetky sponzorské a dobrovoľné finančné prostriedky

Fázy projektu:

1. ETAPA

namaľovanie a zozbieranie 40 075 obrazov

2. ETAPA

vytvorenie projektovej dokumentácie a vybudovanie novej galérie Maľovaného rovníka

3. ETAPA

otvorenie galérie Maľovaný rovník pre verejnosť, výťažok zo vstupného bude venovaný na charitatívne účely. Novootvorená galéria sa stane významnou atrakciou cestovného ruchu a bude jedinou svojho druhu na svete.

Namaľované obrazy pochádzajú zatiaľ z týchto krajín:

ČASOVÁ OS/TIMELINE PROJEKTU

2004

10. SEPTEMBRA VZNIK MYŠLIENKY MAĽOVANÉHO ROVNÍKA
V TEN ISTÝ DEŇ NAMAĽOVALA PRVÝ OBRÁZOK THURAYA AL-BAQSAMI Z KUVAJTU

2004

2004

2008

PREZENTÁCIA PROJEKTU NA 15. MEDZINÁRODNOM VÝTVARNOM

FESTIVALE V SNINE DO PROJETKU SA ZAPOJILA
AMERICKÁ SPEVÁČKA NICOL J. MCLOUD

2008

2009

 PRVÝCH 100 OBRÁZKOV PROJEKTU

 SVOJIM OBRAZOM PRISPEL
PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 PREZENTÁCIA PEGU V MESTE ĽVOV NA UKRAJINE

2009

2009

2010

K PROJEKTU SA PRIPOJILI
INSTITNÍ UMELCI Z KOVAČICE (SRBSKO)
POČAS MEDZINÁRODNÉHO VÝTVARNÉHO FESTIVALU SNINA

 MAJSTER SVETA V HOKEJI PETER BONDRA

 ŠACHOVÝ VEĽMAJSTER HIKARU NAKAMURA

2010

2012

PRVÝCH 1 000 OBRÁZKOV Z 35 KRAJÍN SVETA

3 000 PLÁTIEN JE ROZPOSLANÝCH PO SVETE

2012

2013

PREZENTÁCIA A REALIZÁCIA PROJEKTU
V SARATOVSKEJ OBLASTI
V RUSKEJ FEDERÁCII

2013

2023 - 2030

VYBUDOVANIE GALÉRIE MAĽOVANÝ ROVNÍK

2023 - 2030

Maľovaný rovník
  • 2701Namaľovaných obrazov
  • 37374obrazov zostáva namaľovať