Painted Equator Gallery

Kovačica je v Srbsku, ale žijú tam Slováci, ktorí pred 250 rokmi odišli na „dobrú zem“ za prácou a doteraz pestujú kukuricu. Počas teplých mesiacov obrábali pôdu a počas zimných večerov nostalgia po domove ich priviedla k maľovaniu. Maľovali naivne. Tak ako vedeli, nie tak ako videli. Naivné – insitné umenie z Kovačice je vo svete veľmi známe.

Priateľ a naivný maliar Ján Glozik zorganizoval v Galérii naivného umenia (Galerija naivne umetnosti) v Kovačici dvojdňové podujatie, počas ktorého prišli namaľovať obrázky nielen naivní umelci, ale aj rôzni iní ľudia. Zbierka naivných obrázkov sa bude rozširovať a veríme, že do projektu sa zapoja aj ďalší naivní tvorcovia.

Fotogaléria

Kovačica
Kovačica
Kovačica
Kovačica
Kovačica
Kovačica
Kovačica
Kovačica
Kovačica
Kovačica

  • 2700Namaľovaných obrazov
  • 37375obrazov zostáva namaľovať