Painted Equator Gallery

Starobylé mesto Ľvov, ktoré kedysi bolo súčasťou rakúsko-uhorskej monarchie, nás prijalo s prezentáciou projektu veľmi vrúcne. Galeristka Júlia Skop zorganizovala prezentáciu v hoteli Grant. Prišli a priniesli už namaľované obrázky mnohí významní umelci.

Mužská spevácka skupina TERCIA – každý namaľoval jedno písmenko názvu skupiny a zaspievali zo svojho repertoáru. Nakoniec sa všetci prítomní pochytali za ruky a symbolizovali tak reťaz pozitívneho myslenia a priateľstva.

Fotogaléria

Ľvov
Ľvov
Ľvov
Ľvov
Ľvov
Ľvov
Ľvov

Bolo nás trinásť. Účastníci 11. ročníka Medzinárodného výtvarného festivalu Galérie Andrej Smolák. Tvorili sme vo Výtvarnom centre v Snine a spomínali. V správach pripomínali tretie výročie pádu Dvojičiek v New Yorku. Najprv sme chceli spoločne namaľovať jeden obraz. Veľké plátno ako protest, či upriamenie pozornosti človeka na to, aký je terorizmus nebezpečný. Neskôr sme rozhodli inak.
 
Ráno som prišiel s nápadom namaľovať malé obrázky o rozmere 20 x 20 cm. Rozdal som umelcom maliarske plátna a večer mi maliarka Thuraya Al-Baqsami z Kuvajtu odovzdala prvý obrázok. Začali sme vytvárať reťaz obrázkov a už vtedy som si pomyslel, že ich bude 40 075 kusov, toľko kilometrov je obvod zemegule v oblasti rovníka. Bolo nás trinásť. Ja som ten trinásty. Nie som poverčivý, ale verím, že tento počin prinesie úspech malého – veľkého projektu.

Projekt som rozvíjal pomaly. Na rôznych plenéroch som rozdával umelcom plátna, aby namaľovali obrázky. Nikto neodmietol. Taktiež maľovali umelci, ktorí sa zúčastňovali výtvarných festivalov v Snine. Až neskôr som ho nazval Maľovaný rovník. Úlohou projektu je namaľovať a zozbierať 40 075 obrázkov od osobností z každej krajiny na svete. V projekte nejde o Guinnessov rekord. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť ľudí všetkých národov na pozitívne myslenie, priateľstvo medzi krajinami a toleranciu všetkých kultúr sveta. Prosím všetkých, ktorí sa o projekte dozvedia, aby šírili ideu projektu, poprípade namaľovali jeden obrázok. Taktiež nás môžete podporiť finančne.

Fotogaléria

Bolo nás trinásť
Bolo nás trinásť
Bolo nás trinásť
Bolo nás trinásť

 

  • 2701Namaľovaných obrazov
  • 37374obrazov zostáva namaľovať