PEG

Painted Equator Gallery

Ste 532 306 návštevník

SK

O pozitívnom myslení

[print_gllr id=1041]

Ľudia robia projekty, aby sa realizovali. Baví ich to. Ja tiež. Zrealizoval som veľa úspešných projektov. Tento je najväčší. Je to pokus o celosvetový projekt. V ňom však nejde o Guinessov rekord. Jeho cieľom nie je iba zozbierať 40 075 obrázkov. To je iba forma – prostriedok, ako upriamiť pozornosť ľudí všetkých národov na pozitívne myslenie. Chcel by som, aby tí, ktorí obrázok namaľujú, aby o tom aj hovorili a pozitívne mysleli. A tí, ktorí o ňom iba vedia, tiež aby o tom hovorili a šírili myšlienku – ideu pozitívneho myslenia. Toto je cieľ projektu, pozitívne myslieť a šíriť túto ideu medzi všetkými národmi sveta. Pozývam osobnosti zo všetkých krajín, tých, ktorí niečo vo svojom živote dosiahli, aby sa projektu aktívne zúčastnili, namaľovali jeden obrázok a podľa možnosti aj finančne podporili.

Tématicky podobné blogy
Hodnotenie blogu
(1 %RATINGS_VOTE_TXT%, %RATINGS_AVG_TXT%: 5.00 %RATINGS_OUTOF_TXT% 5)
akad. mal. Andrej Smolák autor projektu

Andrej Smolák je poprednou osobnosťou projektu PEG a zároveň majiteľom Galérie Andrej Smolák v Bratislave a v Snine.

Už viac ako 30 rokov sa podieľa na formovaní kultúrneho povedomia na Slovensku i v zahraničí. Vďaka podpore Nadácie ART.EAST, ktorú založil, môžu umelci a študenti rozvíjať svoj talent. V Súkromnej ZUŠ vychováva budúcich tvorcov umeleckých diel. Vo svojich galériách organizuje pre milovníkov umenia kurzy kreslenia a maľovania.

kontakt