Painted Equator Gallery

Walther Smeitink
E-mail:
Jazyky: holandský, anglický, nemecký, český
Mobil: +420731317156
Krajina: Holandsko

(1963, Doetinchem), maliar, dizajnér, výtvarný pedagóg, editor. V rokoch 1980 – 1985 absolvoval v Nijmegene vzdelanie v odboroch umelecké remeslo, dejiny umenia a textilná tvorba. Po absolutóriu pôsobil až do roku 1993 ako odborný učiteľ na Grafickom lýceu v Utrechte. Od roku 1994 pôsobí ako profesionálny výtvarník, vydavateľ, umelecký poradca a kurátor výstav. Žije a pracuje striedavo v Holandsku a v Čechách.

  • 2700Namaľovaných obrazov
  • 37375obrazov zostáva namaľovať